/

Integritetspolicy för Hälsinge trä och Miljö AB

Din personliga integritet är viktig för Hälsinge trä och Miljö AB (”pizzaspade.com”, eller ”vi”). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.
 • För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
 • För att fråga dig om pizzaspade.com och din upplevelse av oss.
 • För att påminna dig om en övergiven ”shoppingkorg”.
 • För att skapa och underhålla ett kundkonto.
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har. Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Du kan läsa om hur, varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Hälsinge trä och Miljö AB, med organisationsnummer 556599-8803, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för sin behandling.

Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@pizzaspade.com. Vår adress är Håstaholmen, 824 42 Hudiksvall.

Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss, eller som vi tar del av från dig i samband med ditt köp och när du besöker vår hemsida.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på pizzaspade.com. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter. Nedan framgår närmare detaljer för i vilket syfte vi delar vilka personuppgifter. Bland annat kan vi behöva dela dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt, till exempel:

 • För att vi ska försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med våra fraktbolag.
 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
 • För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss med marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.
 • Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EEA?

Pizzaspade.com behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer vi att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå för att tillse att överföringen sker i enlighet med GDPR. Pizzaspade.com kan komma att överföra dina personuppgifter till USA, till vår nyhetsbrevsleverantör samt våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt. Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter.

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt Dataskyddslagen har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Nedan finner du mer utförlig information om dina rättigheter. Om du har några frågor om detta eller vill utöva någon av dessa rättigheter är du välkommen att vända dig till oss.

Rätt att återkalla samtycke

I de delar vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i berättigat intresse med hänvisning till skäl som hänför sig till din specifika situation. Läs mer om vad intresseavvägning betyder nedan. Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. enlig när vi enligt lag måste spara dina personuppgifter).

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan skicka din förfrågan till info@pizzaspade.com. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få tillgång till en kopia av personuppgifterna som vi behandlar samt information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att pizzaspade.com begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas. Det gäller även under tiden som vi kontrollerar en intresseavvägning i de fall du gör en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsynsmyndigheten.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. I tabellerna nedan kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte.

Behandling som krävs för genomförande av köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna genomföra ditt köp och till exempel leverera produkten. Vänligen notera att även våra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. Våra leverantörer av betalningslösningar är oberoende personuppgiftsansvariga för sådan behandling. Vissa av våra leverantörer av betalningslösningar tillåter dig att välja ett enklare sätt att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet.

Syftet med behandlingen Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen Hur länge sparar vi uppgifterna?
Din profil på pizzaspade.com samt historik för ordrar, kommunikation och serviceärenden. Namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om historik för ordrar, kommunikation och serviceärenden Fullföljande av avtal Tills du väljer att ta bort din profil
Nyhetsbrev och riktade annonser Namn, adress, telefonnummer, epost, födelsedata, köphistorik Samtycke Tills du drar tillbaka ditt samtycke (opt-out)
Interaktion på pizzaspade.com Namn, kontaktuppgifter, recensioner, frågor och svar Berättigat intresse Tills du väljer att ta bort din information
För att administrera ditt köp och leverera varor Namn, kontaktuppgifter, information om beställning, leveransadress, kontouppgifter Fullföljande av avtal (B2C), Berättigat intresse (B2B) 36 månader + leveranstiden
Kommunikation med kundservice Namn, kontaktuppgifter, information som framkommer i kundserviceärendet. Berättigat intresse 36 månader
Bokföring av transaktioner Namn, kontaktuppgifter, information om order och betalningar Rättslig skyldighet Från när du genomför ditt köp och sju till åtta (7-8) år i enlighet med svensk bokföringslag och fem till tio (5-10) år enligt penningtvättslagstiftning.

Ändring av denna integritetspolicy

Pizzaspade.com förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Den för var tid gällande policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Denna integritetspolicy uppdaterades av Hälsinge trä och Miljö AB den 21 maj 2024.

Tillverkat i Hälsingland

Vi tillverkar våra produkter i Hudiksvall

Mer än 30 års erfarenhet

Med nöjda kunder över hela Europa!

Kvalité

Nöjda kunder i över 30 år

Qliro
Mastercard
Visa
Trustly
Swish
BankID
E-handel av flowshop